Personal Growth

BESLUIT PRUDENTIELE REGELS WFT PDF

remuneration policy in place will be implemented in the Decree prudential rules AFS (Besluit prudentiele regels Wft) and the Decree Conduct. Consultatie van het wijzigingsbesluit ter implementatie van de richtlijn prudentiële regels Wft, het Besluit gereglementeerde markten Wft, het. Decree regarding covered bonds. Decree of 3 June , amending the Decree on Prudential. Rules FSA (Besluit prudentiële regels Wft) and.

Author: JoJolkis Mole
Country: Pacific Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 14 December 2007
Pages: 160
PDF File Size: 17.45 Mb
ePub File Size: 10.12 Mb
ISBN: 132-6-60275-873-2
Downloads: 61400
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vucage

Consultation on controlled remuneration policy

Als gevolg van de lange termijnverplichtingen van deze verzekeraars zal deze aanpassing een verlichting betekenen leidt voor ptudentiele gemiddeld tot een verhoging van de solvabiliteitratio met circa 15 procentpunten, een en ander echter afhankelijk van de specifieke situatie.

Artikel I, onderdeel C. Een van hen zou ook op het gebied van de rapportages versoepelingen willen zien. De Minister van Veiligheid en Justitie, G. Doel van de consultatie Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Vanwege het ontvangen commentaar is besloten nader te bezien of de berekening van de risicomarge, zoals voorgeschreven door de richtlijn, voldoende is afgestemd op de specifieke kenmerken van natura-uitvaartverzekeraars. Het vervalrisico is toegesneden op reguliere levensverzekeraars. Het wijst reggels wel op dat nu een ongelijk speelveld ontstaat tussen Solvency II-verzekeraars en verzekeraars die onder het Solvency II Basic regime wf.

Bernd Schlenther Senior Manager: Follow Please login to follow content. The obligation to have a controlled remuneration policy in place will be implemented in the Decree prudential rules AFS Besluit prudentiele regels Wft and the Decree Conduct of business rules for financial institutions AFS Besluit Gedragstoezicht financiele ondernemingen Wft.

Snelzoeken U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op —een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst bijvoorbeeld “milieu” —een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties bijvoorbeeld dossiernummer ” of ‘trb 16’.

  GROVE RT880E PDF

E-overheid bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk Overheid. U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen blg EN milieu. Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. B Aan artikel 66 worden twee leden toegevoegd, luidende: C Aan paragraaf Share Facebook Twitter Linked In. Consultation on controlled remuneration policy Norton Rose Fulbright.

Dit doet evenwel niet af aan de noodzaak reeds nu maatregelen te treffen voor verzekeraars met beperkte risico-omvang. De maatregelen in dit besluit zorgen er in voldoende prjdentiele voor dat de berekening van de solvabiliteitspositie van de betrokken verzekeraars beter aansluit op de aard en omvang van deze verzekeraars. Maatregel Onderhavig besluit Bpr Minimum kapitaalvereiste: Internetconsultatie De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Direct naar zoeken Direct naar inhoud Direct naar acties Hoog contrast.

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen besluiit mogelijkheid bieden om hierop te reageren. De risicomarge wordt berekend overeenkomstig titel I, hoofdstuk III, afdeling 3, onderafdeling 4, van de verordening solvabiliteit II.

Wijzigingsbesluit solvabiliteit verzekeraars met beperkte risico-omvang

My saved default Read later Folders shared with you. Aanpassingen op het gebied van de rapportages vallen buiten het kader van dit besluit. Tijdens de consultatie van het Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II is door natura-uitvaartverzekeraars commentaar gegeven waaruit bleek dat de berekening van de zogeheten risicomarge voor natura-uitvaartverzekeraars problemen opleverde vanwege de hoge uitkomsten.

Het is daarom te rechtvaardigen om bij de berekening van de risicomarge voor natura-uitvaartverzekeraars en hiermee vergelijkbare levensverzekeraars met beperkte risico-omvang als bedoeld in artikel 49b, tweede lid, onderdeel a, van het Bpr af te wijken van het solvabiliteit II kader.

Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing op levensverzekeraars met beperkte risico-omvang als bedoeld in artikel 49b, tweede lid, onderdeel a. Voor deze laatste verzekeraars is een aantal zogenoemde Quantative Impact Studies QIS gedaan voordat de richtlijn in werking trad. De in dit besluit opgenomen aanpassingen zullen prudetniele verwachting niet prydentiele tot een verzwaring van de administratieve lasten.

  ARCHIPIELAGO GULAG DESCARGAR PDF

Hierdoor is er gelegenheid om de berekeningsmethodiek van de richtlijn aan te passen aan de specifieke kenmerken van natura-uitvaartverzekeraars.

C De invoeging van artikel 70a van het Bpr bewerkstelligt dat verzekeraars met beperkte risico-omvang waarop artikel ter, veertiende lid, van de richtlijn solvabiliteit II van overeenkomstige toepassing is, een extra termijn van vijf jaar krijgen om te voldoen aan de SKV. Het onderhavige besluit strekt tot aanpassing van de regels voor het berekenen van de solvabiliteitspositie van verzekeraars met beperkte risico-omvang en de daarbij van toepassing zijnde overgangstermijnen.

D Artikelderde lid, komt te luiden: Natura-uitvaartverzekeraars ervaren in de praktijk een lager verval. De besluuit natura-uitvaartverzekeraars die op de consultatie hebben gereageerd, kunnen zich vinden in de voorgestelde versoepelingen.

Consultation on controlled remuneration policy – Lexology

This obligation means that financial institutions will have to implement a prudentile policy for their directors and employees that does not encourage excessive risk taking and will prevent irresponsible behaviour prduentiele relation to its stakeholders, such as shareholders and clients.

Hierbij vraagt de Europese Commissie ook technisch advies over de risicomarge met beslkit aandacht voor de berekeningsmethode en de vooronderstellingen zoals de cost of capital rate. Daarbij is overwogen dat de hoogte van de kapitaalseisen van de richtlijn zijn gebaseerd op grote gediversifieerde verzekeraars en niet op die verzekeraars die te klein zijn om onder de reikwijdte van de richtlijn te vallen of alleen producten voeren die niet onder de richtlijn vallen.

Start van deze pagina Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud. Door in dit beleid aanpassingen aan te brengen, kan een verbetering van de solvabiliteitspositie worden bereikt.